İSG Dosyasında Hangi Belgeler Olmalıdır? - TeklifSitesi.com - Komisyonsuz Talep ve Teklif Platformu
İSG Dosyasında Hangi Belgeler Olmalıdır? - TeklifSitesi.com - Komisyonsuz Talep ve Teklif Platformu

İSG Dosyasında Hangi Belgeler Olmalıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak yapılan çalışmaları belgeleyen dökümanların bulunduğu dosyada bulunması gerekenler aşağıdaki gibidir:

1. KLASÖR: İŞ GİRİŞ İSG VE ORYANTASYON EĞİTİMİ DOSYASI*
- Oryantasyon Eğitim Formu
- İsg Talimat Ve Tutanağı
- Kişisel Koruyucu Zimmet Tutanağı
- Oryantasyon Eğitim Sunumu

2. KLASÖR: İSG KURUL KAYITLARI*
- İsg Kurul İç Yönergesi
- İsg Kurul Protokolü
- İsg Kurul Haber Formu
- İsg Kurul Toplantı Tutanağı
- İsg Kurul Atama Dilekçesi
- İsg Kurul Atama Yazıları
- İsg Kurul Eğitim Katılım Formu
- İsg Kurul Prosüdürü

3. KLASÖR: EĞİTİM DOSYASI*
- İsg Yıllık Eğitim Planı*
- İsg Yıllık Çalışma Planı*
- Eğitim Müfredatı
- Eğitim Katılım Formu
- Eğitim Ölçme Ve Değerlendirme Formu
- Eğitim Katılım Sertifikası
- Eğitim Sunumları
- Eğitim Katılım Haber ve İlan Formu
- Eğitim Katılım Takip Formu

4. KLASÖR: RİSK DEĞERLENDİRME DOSYASI*
- Risk Değerlendirme Duyuru ve Atama Dilekçesi
- Risk Değerlendirme Atama Yazıları
- Risk Değerlendirme Anket Formları
- Risk Değerlendirme Dokümantasyon-Giriş
- Risk Değerlendirme Formu
- Aksiyon Planı Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu
- Denetim Fotoğrafları

5. KLASÖR: ACİL DURUM FAALİYETLERİ DOSYASI*
- Acil Durum Dokümantasyon ve Prosedürü
- Acil Durumlar ve Talimatları
- Acil Durum Telefon Listesi
- Acil Durum Ekip Listesi
- Acil Durum Planları
- Acil Durum Vaziyet Planı(Kroki)*
- Acil Durum Ekip Eğitimleri
- Acil Durum Toplanma Alanı ve Levhalandırılması
- Acil Durum Tatbikatları, Senaryoları ve Tatbikat Raporları

6. KLASÖR: KAZA OLAY VE UCUZ ATLATMA (RAMAK KALA) KAYIT DOSYASI*
- İş Kazalarında Yapılması Gerekli Yasal Prosedür*
- Kaza Olay Araştırma Raporu*
- Ramak Kala Raporu Ve Kartları
- Kaza Bilgi Formu
- Kaza İstatistik Formu
- Kaza Olay Tanık Tutanağı*
- Kaza Acil Durum Talimatı ve Planı*

7. KLASÖR: İLETİŞİM VE YAZIŞMA DOSYASI
- Uyarı Yazı Formu
- Ceza Yazı Formu
- İç İletişim Yazı Formu

8. KLASÖR: TALİMATLAR DOSYASI
- Talimat Hazırlama Şablonu
- Talimatlar Listesi
- Talimat Kapak Formu
- Talimatlar*

9. KLASÖR: İSG PROSÜDÜRLERİ*
- Risk Analizi ve Değerlendirmesi Prosedürü
- Görev Tanımları Prosedürü
- İş Güvenliği Eğitimleri ve Yeterlilik Prosedürü
- İş Güvenliği Planlama Prosedürü
- Mevzuat ve Diğer Şartnameler Takibi Prosedürü
- İSG İletişim Prosedürü
- Acil Durum Planlama ve Hazırlık Prosedürü
- İSG Kontrol Prosedürü
- İş Güvenliği Kurul Prosedürü
- Kaza ve Ucuz Atlatma (Ramak kala) Prosedürü
- Disiplin ve Ceza Prosedürü
- Dökümanların Kayıt ve Kontrolü Prosedürü
- Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
- Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
- İzleme ve Ölçme Prosedürü
- Sözleşme, Teklif ve Anlaşmalar Prosedürü
- Veri analizi ve Kayıt Prosedürü
- İşe Giriş ve Oryantasyon Eğitimi Prosedürü
- Talimat Hazırlama Prosedürü

10. KLASÖR: ÖZLÜK KONTROL DOSYASI
- Özlük Dosyası Kontrol Formu*
Dosyada bulunması gerekenler:
- Kimlik bilgileri
- Sağlık Raporu*
- Sabıka Kaydı 
- İş başvuru formu
- Hizmet sözleşmesi
- SSK İşe Giriş Bildirgesi*
- 2 adet fotoğraf
- Uzmanlık belgesi (Vinç, forklift vb. Operatör Belgeleri, Kaynakçı Belgesi, Kazancı Belgesi, Elektrikçi Belgesi, …vb.)*
- İSG Talimatı
- Çalışma talimatları
- Görev, yetki ve sorumluluklar
- Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanağı* 
- Fazla çalışma onay formu

11. KLASÖR: İŞLETME KONTROLÜ VE DENETİM DOSYASI*
- DÖF(Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporları)*
- Uygunsuzluk Raporu
- Denetim Raporları ve Tutanakları

12. KLASÖR: İSG YILLIK DEĞERLENDİRME FAALİYET DOSYASI*
- İSG Yıllık Değerlendirme Raporu*

13. KLASÖR: ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİMİ,EĞİTİMİ VE ATAMA DOSYASI*
- Çalışan Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı*
- Çalışan Temsilcisi Atama Yazısı
- Çalışan Temsilcisi Görev Talimatı Ve Tutanağı
- Çalışan Temsilcisi Özel Eğitim Katılım Tutanağı*
- Çalışan Temsilcisi Sertifikası(İlan Edilecek)*

14. KLASÖR: İYİ UYGULAMA DOSYASI(ÖNCESİ VE SONRASI)

15. KLASÖR: ŞANTİYE DIŞI GÖREVLENDİRME DOSYASI
- Görev Talimatı Formu

16. KLASÖR: ARAÇ VE MAKİNE TAKİP KONTROL DOSYASI
- Makine Kontrol Formu
- Makine-Araç Ve Ekipman Park Listesi
- Ehliyet, Sertifika Ve Belgeler
- Periyodik Bakım ve Onarımlar

17.KLASÖR: İZLEME VE ÖLÇME PLANI*
- Elektrik Topraklama
- Paratoner Topraklama
- Basınçlı Kaplar Ve Tüpler
- Kaldırma Araçları
- İşletme Topraklaması
- Termal Şartlar Vb.

18.KLASÖR: Diğer Kayıtlar
- Ziyaretçi Giriş Çıkış Prosedürü, Talimatı ve Yaka Kartı Uygulaması
- Alt İşveren İSG Sözleşme Eki Ve Yazışmaları
- Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri*
- Noter Onaylı Defter (İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tedbir Ve Tavsiyeler Defteri)*
- Özlük Dosyası Kayıtları
- Görevlendirme Formları Ve Görevlendirme Talimatları
- İdari Personel Şeması*
- İSG Politikası*

*Yasal Gereklilik Açısından Önem Arzetmektedir


isg iş sağlığı iş sağlığı ve güvenliği iş güvenliği iş güvenliği uzmanı isg uzmanı bul isg dosyası iş sağlığı ve güvenliği dosyası iş sağlığı dosyası osgb firmaları

Sonuçları Filtre

Şimdi Aramıza Katılın

Sizde yeni müşterilere ulaşmak isteyen uzman ya da firma iseniz, komisyonsuz ticaret ile yeni iş fırsatları, size özel profil sayfası ile tanıtım ve diğer tüm özellikler için kayıt olabilirsiniz.

İş Ortağımız Olun, Birlikte Çalışalımİş Ortağım programına kayıt olarak, siz de aramıza katılın. Birlikte çalışalım, birlikte kazanalım.

Şimdi Aramıza Katılın

İş Ortağımız Olun, Birlikte Çalışalımİş Ortağım programına kayıt olarak, siz de aramıza katılın. Birlikte çalışalım, birlikte kazanalım.

Şimdi Aramıza Katılın